תקנון מבצע 30 ימי ניסיון למגוון מוצרי Aimo

האתר רשום ומופעל ע”י חברת קולורס פתרונות דיגיטלים יבוא וסחר בע”מ ח.פ 514349943- להלן ‘קולור’ או ‘החברה’, ומשמש למסחר מקוון של מוצרים המיובאים ומיוצרים על ידה, לצד מותגים – מוצרים מקוריים מתוצרת יצרני מדפסות ויצרנים אחרים – המשווקים ע”י החברה באתר.

 

תקנון מבצע 30 ימי ניסיון למגוון Aimo

תקנון מבצע 30 ימי ניסיון למגוון מוצרי AIMO
קולורס פתרונות דיגיטלים יבוא וסחר בע”מ (להלן: “קולורס”) יוצאת במבצע 30 ימי ניסיון למגוון מוצרים המשתתפים במבצע. במסגרת המבצע לקוח שירכוש במהלך תקופת המבצע באתר https://www.colors-il.com  (להלן: “קולורס”) יהיה רשאי להתנסות במוצר במשך 30 ימים ממועד קבלת המוצר לידיו, וככל שלא יהיה מרוצה מהמוצר מכל סיבה – יהיה זכאי להשיבו פיזית לסניף רמלוד בלבד, וזאת במסגרת 30 הימים כאמור, ולקבל זיכוי כספי מלא בגין המוצר, וזאת גם אם המוצר נפתח ונעשה בו שימוש אך בכפוף לתנאים להלן בתקנון זה (להלן: “המבצע”). יובהר, כי המבצע תקף למימוש פעם אחת עבור לקוח וביחס למוצר אחד בלבד ללקוח. המבצע תקף ללקוחות פרטיים בלבד.

“המוצרים שבמבצע” או “המוצר”- כל מדפסת מדבקות או ניידת מחברת Aimo

המבצע בתוקף החל מיום 20/12/2022 ועד ליום 31.03.2023 או עד גמר המלאי או עד הודעה אחרת של קולורס כאמור בסעיף 10 להלן – המוקדם מביניהם. (להלן: “תקופת המבצע”).

על הלקוח להשיב את המוצר על חשבונו להשיבו פיזית לסניף רמלוד בלבד

 הזיכוי הכספי יינתן ללקוח רק ככל שהמוצר יושב באריזתו המקורית והשלמה בצירוף כל האביזרים הנלווים שמגיעים בתכולת האריזה של המוצר כשהמוצר תקין ולא תקול וללא נזק פיזי, שריטות, פגמים וכן ללא תוכנות או יישומים או אביזרים/מוצרים נלווים כלשהם המותקנים על גבי המוצר. הזיכוי הכספי יבוצע בכפוף לבדיקה של המוצר בסניף.

הזיכוי הכספי יבוצע על ידי קולורס בתוך 7 ימים ממועד השבת המוצר לסניף רמלוד בלבד, באמצעות כרטיס האשראי שבו נעשתה הרכישה. ככל שהרכישה נעשתה במזומן – הזיכוי הכספי יבוצע בדרך של העברה בנקאית לחשבון הלקוח אשר שמו מופיע בחשבונית .

ניתן להתנסות ולהחזיר רק מוצר שבמבצע אחד במהלך כל תקופת המבצע. דהיינו, גם אם נרכשו מוצרים נוספים במסגרת העסקה (בין אם באותה קניה ובין אם בקניות נוספות במהלך תקופת המבצע), ניתן יהיה להחזיר רק מוצר שבמבצע אחד לפי בחירת הלקוח. את המוצרים האחרים ניתן יהיה להחזיר ככל שעומדים בתנאי ביטול עסקה על-פי דין כמפורט בתקנון קולורס המפורסם באתר קולורס.

קולורס לא תיתן זיכוי כספי בגין תשלומים נוספים שנעשו במסגרת העסקה, כגון: דמי הובלה או מוצרים נלווים או שירות נלווה כלשהו.

ככל שיותקנו על המוצר תוכנות, יישומונים או אביזרים/מוצרים נלווים כלשהם קולורס לא תיתן כל החזר בגין התקנתם או רכישתם ותנאי להחזרת המוצר הוא הסרת כל אלה.

ככל שהמוצר הגיע עם הטבה היא תקוזז מסכום הזיכוי הכספי על המוצר.

קולורס רשאית בכל עת ולאלתר להפסיק את המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע או לקצרה ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את תנאי המבצע, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא התראה מראש ובכפוף להוראות הדין מבלי שתהיה למאן דהוא כל טענה או זכות כלפי קולורס בגין האמור

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס למבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

בכל מקרה בו תחליט קולורס, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות למבצע הושגה במרמה ו/או כתוצאה מזיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות ללקוח.

יובהר כי אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מזכויותיו של צרכן לבטל עסקה לרכישת טובין בהתאם להוראות הדין.

רישומי קולורס ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים למבצע זה.

תקנון המבצע יימצא במשרדי קולורס ברחוב צופית 40 רמלה, ויוצג באתר https://www.colors-il.com במהלך תקופת המבצע.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

 

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה ריקהבחזרה לחנות
    דילוג לתוכן